Kolejny grant z WFOŚiGW w Szczecinie dla ZWiK Police Sp. z o.o.


W grudniu 2023 roku ZWiK Police Sp. z o.o. pozyskała trzeci już grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie niskooprocentowanej pożyczki, z przeznaczeniem na dopełnienie budżetu zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”.

Wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 9,3 km umożliwi przyłączenie się 209 nieruchomości.

Umowa pożyczki, którą podpisali Prezes Zarządu ZWiK Police Sp. z o.o.- Rafał Zieliński oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie- Marek Subocz została zawarta w dniu 20 grudnia 2023 r. i opiewa na kwotę 802 000,00 złotych.

logos wfoś

___________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat w sprawie zmiany indywidualnych kont bankowych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. zmieniły się numery indywidualnych kont bankowych służących do dokonywania płatności za usługi świadczone przez ZWiK Police Sp. z o.o. Informację o nowym numerze rachunku  zawarto w fakturach wystawianych przez ZWiK Police od stycznia 2024 r.  Prosimy o dokonywanie płatności na właściwy nr konta bankowego.

 

 ___________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat Pracowniczej Akcji Społecznej

„Bardziej Odpowiedzialni”

 

ZWiK Police Sp. z o.o. informuje, że wzorem lat ubiegłych w grudniu 2023 roku dzięki bezinteresowności pracowników polickiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz działającej w Spółce nieprzerwanie od 2019 roku Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” i zebranym w ramach tej inicjatywy środkom pieniężnym, udało przygotować prezenty świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Tym razem przygotowano prezenty dla dwóch rodzin i osoby samotnej. W paczkach świątecznych znalazły się produkty spożywcze, środki czystości, kosmetyki, koc, pościele, czajnik elektryczny a także trochę słodkości.

Życzymy Wesołych Świąt i wielu radosnych dni w nadchodzącym Nowym Roku.

Dziękujemy serdecznie za kolejną udaną akcję zrealizowaną w ramach inicjatywy

„Bardziej Odpowiedzialni”

 

Zespół Koordynacyjny

Pracowniczej Akcji Społecznej "Bardziej Odpowiedzialni"

Resized 20231220 132744 17030761078821

 

___________________________________________________________________________________________________

Nowa instalacja edukacyjna w ZWiK Police


Nowatorskie zajęcia edukacyjne prowadzone w nowej sali edukacyjnej w ZWiK Police o ekologii i ochronie środowiska - obiegu wody w przyrodzie, szacunku do wody jako dobra naturalnego oraz ściekach i ich wpływie na środowisko- niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a teraz zyskały nową dodatkową atrakcję. W stacji uzdatniania wody przy ul. Grzybowej  powstał ogromny kolorowy mural obiegu wody w przyrodzie i jak woda dociera do naszych kranów. Na ścianie stacji powstała także działająca instalacja wodna dzięki której młodzi słuchacze przy pomocy własnych sił mogą przepompować wodę z umownej studni głębinowej do kranu w łazience.

Jako pierwsi z nowej atrakcji edukacyjnej skorzystali uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Policach, którzy byli jedną z dwóch zwycięskich klas uczestniczących w konkursie na imię dla maskotki ZWiK. Podczas spotkania, w podziękowaniu za udział w konkursie, uczniom wręczono także drobne upominki.

Dziękujemy za odwiedziny!

Zapraszamy placówki oświatowe działające na terenie Gminy Police do korzystania z naszej oferty edukacyjnej. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z Panią Joanną nr tel. 91 42-41-316 lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1 2
3

___________________________________________________________________________________________________

 

10 listopada biuro obsługi interesantów w ZWiK Police będzie nieczynne

Informujemy, że piątek 10 listopada 2023 r.  będzie dla pracowników ZWiK Police dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę Narodowe Święto Niepodległości. Biuro ZWiK będzie w tym dniu nieczynne a wszelkie awarie należy zgłaszać na czynny przez całą dobę nr tel. 994

Przepraszamy za utrudnienia

___________________________________________________________________________________________________

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowi i Witorza na finiszu

Za nami III kwartał 2023 roku na zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza – Etap I". Na dzień 31 października kluczowy zakres zadania został zakończony, a Wykonawcy pozostało do zrealizowania 2,57 % robót, a także formalności związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zaawansowanie prac i bieżące zdjęcia z terenu zadania przedstawiono poniżej:

Zakres robót Wykonanie
Kanały DN 200/250 97%
Przyłącza DN 160 98%
Kanały tłoczne ogółem 100%
Przepompownie 100%
Zasilanie elektryczne przepompowni 100%


W ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap I" skanalizowano rejon ul. Jasienickiej, ul. Chabrowej, ul. Brzozowej, ul. Wiatracznej, ul. Młyńskiej, ul. Pocztowej, ul. Polickiej i ul. Dębowej.

Wartość zadania 14 100 000,00 zł netto. Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wbrew nieuprawnionym opiniom niektórych radnych Rady Miejskiej całe zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tanowo i Witorza – Etap I w niedługim czasie zostanie ukończone, a mieszkańcy miejscowości Tanowo i Witorza będą mieli możliwość włączenia swoich nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

1. Pompowania P11 2. Pompownia P2 3
4. Pompownia P9  5. Pompownia P10 
6. ul. Chabrowa 1 7. ul. Chabrowa 2 8. ul. Chabrowa
9. ul. Dębowa 10. ul. Jasienicka odtowrzenie rowu 11. ul. Wiatraczna

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Wyniki konkursu na imię dla wydry- maskotki ZWiK Police

 

Zarząd ZWiK police Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że w konkursie na imię dla naszej maskotki-wydry wpłynęło 20 zgłoszeń z propozycjami, spośród których najbardziej spodobało się nam imię ZWiKUŚ, zgłoszone przez dzieci będące w roku szkolnym 2022/2023 uczniami klasy I Szkoły Podstawowej nr 6 oraz klasy IVa Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie a zwycięskim klasom serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 Spółka będzie kontynuowała działalność edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony środowiska, prowadząc zajęcia dotyczące obiegu wody w przyrodzie, szacunku do wody jako dobra naturalnego oraz na temat ścieków i ich wpływie na środowisko. Zapraszamy do zapisywania przedszkolaków oraz uczniów klas I-IV, którzy dotychczas nie mieli okazji uczestniczyć w naszych zajęciach. Osoba do kontaktu: Pani Joanna Stasiak nr tel. 91 42-41-316 email: joanna.stasiak(at)zwikpolice.pl

wydra Majster Zwikuś

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Radny Kowalewski po raz kolejny wprowadził opinię publiczną w błąd

posługując się nieprawdziwymi twierdzeniami!

 

Po raz kolejny sądy potwierdziły, że działania ZWiK Police Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu są zgodne z prawem i w granicach prawa a decyzje podejmowane są w dobrze pojętym interesie polickiej spółki komunalnej.


W dniu 9 sierpnia 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał prawomocny i ostateczny wyrok, od którego nie przysługuje dalsze odwołanie. Sąd oddalił skargę kasacyjną polickiego dewelopera w przedmiocie odmowy przekazania uwierzytelnianych odpisów dwóch niezależnych operatów szacunkowych sporządzonych dla działki nr 318/72 zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 (zbytej w 2020 roku przez ZWiK Police w drodze przetargu nieograniczonego). Policki deweloper wniósł do NSA skargę od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2021 roku, który w całości potwierdził słuszność działań Spółki. Tym samym sądy wszystkich instancji jednoznacznie rozstrzygnęły, że działania ZWiK Police Sp. z o.o. w przedmiocie niewydania operatów szacunkowych polickiemu deweloperowi były w pełni zgodne z prawem i w granicach prawa.


Należy wskazać (tytułem przypomnienia), że czynny udział w medialnej kampanii przeciwko ZWiK Police Sp. z o.o. w wyżej opisanej sprawie brał Radny Krystian Kowalewski, który w swoich interpelacjach oraz wpisach na facebooku przekazywał opinii publicznej nieprawdziwe informacje o rzekomym łamaniu prawa przez ZWiK Police Sp. z o.o. W swoich interpelacjach przedstawiał nieprawdziwe informacje, że „operaty szacunkowe stanowią informację publiczną”, grzmiał o „uporczywym utrudnianiu dostępu do informacji publicznej”, domniemywał, że „w sprawie mogą występować inne, możliwe że pozamerytoryczne powody utrudniania pracy radnym” i  „wzywał Spółkę do ich udostępnienia”, a jednocześnie bez żadnej refleksji pozostawiał odpowiedzi Spółki, która zawsze merytorycznie odnosiła się do sprawy operatów szacunkowych i wskazywała, że operaty są dokumentami wewnętrznymi Spółki pozyskanymi wyłącznie w celu ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.


W przyszłości radzimy wszystkim, a w szczególności radnemu K. Kowalewskiemu, aby nie używać nieprawdziwych informacji, ostrożniej wydawać  internetowe „wyroki” i zachować więcej obiektywizmu, zamiast budować napięcia społeczne na nieprawdziwych, niesprawdzonych i zmanipulowanych „informacjach”.

Załącznik:
Zanonimizowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Izba Ogólnoadministracyjna, sygn. akt I OSK 1858/21 z dnia 09.08.2023 r.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Zajęcia edukacyjne w ZWiK Police


Nowatorskie zajęcia edukacyjne, prowadzone w ZWiK Police od kwietnia 2023 r., cieszą się ogromnym zainteresowaniem grup szkolnych i przedszkolnych.
W ciągu 3 miesięcy odwiedziło nas około 140 dzieci wraz z opiekunami a terminy kolejnych zajęć są już porezerwowane do końca 2023 r. Cieszymy się, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem.
W trakcie zajęć edukacyjnych dzieci miały okazję zajrzeć w zakamarki  Stacji Uzdatnia Wody oraz zwiedzić Ujęcie Wody, samodzielnie przeprowadzić eksperyment z wodą oraz obejrzeć doświadczania prezentowane przez naszego pracownika.

sala
2 3
4 5
6
7 8 9 10

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Za nami II kwartał 2023 roku na zadaniu
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza"

Na dzień 30 czerwca 2023 r. na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap I” tempo robót jest wysokie i jakościowo dobre. Roboty są prowadzone na kilku frontach, wszystkich etapów jednocześnie. Przy utrzymaniu odpowiedniej ilości „ekip” oraz tempa prac, w dalszym ciągu możliwe jest ukończenie robót w kontraktowym terminie.

Zaawansowanie prac i zdjęcia z frontu robót przedstawiono poniżej:

00.jpg

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 proste

 

___________________________________________________________________________________________________

 

II Etap budowy sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach

 

ZWiK Police Sp. z o.o. w dniu 29 maja 2023 roku rozpoczęła realizację etap II w ramach zadania budowy sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego w Policach od ronda Pionierów do ul. Wojska Polskiego przez projektowane rondo w ul. Wkrzańskiej. Realizacja II Etapu zakłada wykonanie ok. 670 m sieci wraz z zasuwami sekcyjnymi oraz hydrantami, od projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej do ronda Pionierów.

Całe zadnie budowy sieci wodociągowej od ronda Pionierów i ul. Wojska Polskiego do projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej zostało skoordynowane z projektem budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego, w ramach którego również uwzględniono budowę nowego odcinka sieci wodociągowej.

Zadanie jest realizowane przez ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości dostaw wody do mieszkańców gminy Police.

 

 

1 2
3 4
6

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Nowatorskie zajęcia edukacyjne w ZWiK Police

 

Prezes Zarządu ZWiK Police Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić, że w siedzibie polickiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przy ul. Grzybowej 50 w Policach uruchomiona została sala edukacyjna, w której będą odbywały się krótkie zajęcia edukacyjne o ekologii i ochronie środowiska - obiegu wody w przyrodzie, szacunku do wody jako dobra naturalnego oraz ściekach i ich wpływie na środowisko.

W trakcie zajęć edukacyjnych poza zwiedzeniem ciekawych zakamarków przedsiębiorstwa, takich jak Stacja Uzdatnia Wody oraz Ujęcie Wody, młodzi słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzić eksperyment z wodą oraz obejrzeć doświadczania prezentowane przez naszego pracownika. Słuchacze będą mogli również obejrzeć filmy z serii „kropla wiedzy” o tym skąd się bierze woda w naszych domach oraz dokąd wędrują ścieki. ZAPRASZAMY do zapisywania grup przedszkolnych oraz szkolnych (w szczególności kl. I-IV) z terenu Gminy Police.

 

W celu zapisania grupy na wizytę zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Spółki Panią Joanną Stasiak nr tel. 91 42-41-316, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

20230512 115550

 

20230512 123052 20230512 123155 20230512 123308

 

___________________________________________________________________________________________________

 

ZWiK Police Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z krótką fotorelacją z terenu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (etap I)

 

21 22
1 2
3 4 5

6

23

7

24

8  9  10

25

11

26

12

13 14 15

16

27

17

28

18 19 20
     

___________________________________________________________________________________________________

Awaria na sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego 25.04.2023 r.

 

Czy naprawdę już nie stać wielu z nas na kilka pozytywnych zdań, a wszystko co jest związane ze ZWiK Police Sp. z o.o. musi być hejtowane?

Po ostatniej awarii, która wystąpiła na sieci wodociągowej (pod jedynym czynnym pasem drogowym) w ul. Piłsudskiego (25 kwietnia 2023r.) w miejscu gdzie prowadzone są roboty budowalne związane z budową ronda (w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego w Policach), w mediach społecznościowych ponownie pojawiło się wiele hejterskich i niesprawiedliwych komentarzy.

Niestety wielu z komentujących sytuację nie dostrzega tego, że awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych nie można przewidzieć, bo w końcu jest to infrastruktura podziemna, często ułożona pod ziemią nawet kilkadziesiąt lat temu. Wielu również nie dostrzega, że Spółka nie prowadziła w tym konkretnym miejscu żadnych robót ziemnych oraz że, pomimo iż awaria wystąpiła w godzinach późno popołudniowych, ZWiK Police Sp. z o.o. zadecydowała o podjęciu natychmiastowych działań naprawczych, co wiązało się z pracą pracowników przez całą noc, po to, aby było to najmniej uciążliwe dla mieszkańców miasta.

Zatem aby w przyszłości zastanowić się zanim uderzy się bezrefleksyjnie w klawiaturę przypominamy, że awarie sieci zdarzają się i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. ZWiK Police Sp. z o.o. nie prowadzi inwestycji związanej z budową ronda i nie spowodował tej awarii, podjął natomiast najlepszą z możliwych decyzji aby awaria została usunięta w godzinach nocnych, kiedy roboty przy rondzie oraz cały ruch uliczny ustaje, po to aby ruch drogowy mógł odbywać się bez konieczności organizowania objazdu w godzinach porannego i popołudniowego szczytu oraz aby mógł zostać wznowiony przed porannym szczytem drogowym, kiedy to wielu policzan jedzie do pracy i szkoły (ruch drogowy wstrzymano dopiero od godziny 21-ej i wznowiono już przed godzina 5-tą rano następnego dnia).

foto z awarii 25.04.2023

 

____________________________________________________________________________________________________

Za nami I kwartał 2023 roku przy realizacji zadania

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza"

 

Obecnie na zadaniu dzieje się wiele, dlatego po pierwszym kwartale  przekazujemy kilka ważnych informacji nt. zaawansowania prac przy realizacji zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap I". Aktualnie (kwiecień 2023 r.) roboty są prowadzone na kilku frontach, wszystkich trzech etapów jednocześnie. Po początkowych trudnościach związanych m.in. z trudnymi warunkami gruntowymi, obecne tempo robót jest wysokie. Podkreślić również należy, że przy utrzymaniu odpowiednich zasobów oraz tempa prac możliwe będzie ukończenie robót w kontraktowym terminie.

Zaawansowanie prac i zdjęcia z frontu robót przedstawiono poniżej:

tabela 1 Tanowo kwiecień 2023
 
20230215 130640 20230208 095317 20230315 132611
     
20230222 133709 2 20230315 133745 20230411 120525

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat

przeciwko dezinformacji dotyczącej usuwania awarii na sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Policach w dn. 28-29 marca 2023 r.

 

Informujemy, że awaria sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Policach wystąpiła 28 marca 2023 r. około godz. 10:00. Służby ZWiK Police Sp. z o.o. niezwłocznie przystąpiły do usuwania awarii i 29 marca o godzinie 5 rano przywrócono dostawę wody. W czasie awarii bez wody pozostawało 5 budynków zlokalizowanych przy ul. Mazurskiej i Wojska Polskiego w Policach. Przez cały czas usuwania awarii woda pitna była dostarczana beczkowozami. W chwili obecnej trwa odtwarzanie nawierzchni asfaltowej jezdni przez firmę zewnętrzną i w najbliższym czasie ruch ul. Wojska Polskiego zostanie wznowiony.

 

received 1321624315051966 received 1337260940388660

____________________________________________________________________________________________________

To już 5 lat ZWiK Police jako spółki prawa handlowego!

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zrealizowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w ciągu ostatnich pięciu lat.

Kliknij w link:  TUTAJ

 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Rozpoczęły się roboty budowlane przy realizacji zadania:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza"

 

Informujemy, że budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza weszła w kolejny ważny etap realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego. Obecnie (styczeń 2023 r.) roboty budowlane realizowane są równolegle w trzech  punktach miejscowości Tanowo i Witorza. W ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap I" zostanie skanalizowany rejon ul. Jasienickiej, ul. Chabrowej, ul. Brzozowej, ul. Wiatracznej, ul. Młyńskiej, ul. Pocztowej, ul. Polickiej i ul. Dębowej.

Wbrew nieuprawnionym opiniom niektórych radnych Rady Miejskiej, wypowiadanych m.in. podczas sesji Rady Miejskiej (w ocenie Spółki z powodu braku elementarnej wiedzy nt. realizacji zadania), całe zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tanowo i Witorza, począwszy od dokumentacji przedprojektowej, przeprowadzenia postępowania przetargowego, zawarcia umowy z wykonawcą poprzez wykonanie dokumentacji technicznej oraz projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a także trwające obecnie roboty budowalne jest wynikiem ogromnego zaangażowania w realizację zadania Prezesa Zarządu Spółki oraz Pracowników ZWiK Police Sp. z o.o.

Trwające obecnie  roboty budowalne potwierdzają również, że  złożona przez Prezesa Spółki mieszkańcom ww. miejscowości w 2019 roku obietnica, dołożenia przez niego oraz ZWiK Police Sp. z o.o. wszelkich starań aby w przywołanych miejscowościach kanalizacja sanitarna została wybudowana są świadectwem, że słowa wówczas wypowiedziane przez Prezesa Rafała Zielińskiego nie były słowami ot tak "rzuconymi na wiatr" i że przywołane miejscowości, w końcu będą miały kanalizację sanitarną, najpierw na obszarze ww. ulic a w przyszłości, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych oraz dołożeniu ogromnej determinacji, także na obszarze pozostałej części miejscowości Tanowo.

Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wartość zadania 14 100 000,00 zł netto

5. Tanowo  2. tanowo  3. Tanowo 
1. Tanowo  6. Tanowo 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat Pracowniczej Akcji Społecznej

„Bardziej Odpowiedzialni”

ZWiK Police Sp. z o.o. ponownie informuje, że wzorem lat ubiegłych w 2022 roku dzięki bezinteresowności pracowników polickiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz działającej w Spółce od 2019 roku Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” i zebranym w ramach tej inicjatywy środkom pieniężnym, udało przygotować prezenty świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Tym razem przygotowano prezenty dla dwóch rodzin. W paczkach świątecznych znalazły się między kuchnia gazowa z piekarnikiem, meble oraz naczynia, a także artykuły spożywcze, środki czystości, kosmetyki i trochę słodkości dla dzieci.

Wesołych Świąt i dziękujemy serdecznie za kolejną udaną akcję zrealizowaną w ramach inicjatywy

„Bardziej Odpowiedzialni”

 

Zespół Koordynacyjny

Pracowniczej Akcji Społecznej "Bardziej Odpowiedzialni"

 

akcja 2022

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Z uwagi na pojawianie się pytań dotyczących jakości wody pitnej w Gminie Police w związku ze skażeniem rzeki Odry, o którym donoszą ogólnopolskie media Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że woda dla mieszkańców Gminy Police jest pozyskiwana z tzw. ujęć podziemnych i na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia dla wody pitnej w związku ze skarżeniem rzeki Odry.

ZWiK Police Sp. z o.o. jednocześnie informuje, że prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Policach oraz akredytowanym laboratorium badawczym.

 

 ____________________________________________________________________________________________________

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w miesiącu czerwcu br. ponownie rozstawił w przestrzeni miejskiej, na terenie Polic urządzenia rozpylające zimną i ożywczą  kurtynę wodną tzw. zamgławiacze, które mają ułatwić Mieszkańcom Polic znoszenie letnich upałów.


Zamgławiacze znajdują się:
•    w okolicach przychodni przy ul. Siedleckiej
•    na deptaku przy ul. Wyszyńskiego
•    na deptaku pomiędzy ul. Wyszyńskiego i ul. Piaskową
•    w pobliżu Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Bankowej
•    w rejonie skrzyżowania ul. Bankowej z ul. PCK
•    przy ul. Mieszka I oraz ul. Wróblewskiego


Zamgławiacze uruchamiane są przez pracowników Spółki w upalne dni i wyłączane, kiedy temperatura spada. Jeśli zatem temperatura powietrza jest wysoka a zamgławiacz nie działa, prosimy o zgłaszanie tego na bezpłatny nr 994. Na pewno niezwłocznie zadziałamy.

 

 2654769252002311128 kopia  7787584998510472699 
 
 4256985133174838966 

____________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat Pracowniczej Akcji Społecznej

„Bardziej Odpowiedzialni”

 

ZWiK Police Sp. z o.o. informuje, że w 2021 roku dzięki bezinteresowności pracowników ZWiK Police oraz działającej w Spółce od 2019 roku Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” i zebranym w ramach tej inicjatywy środkom pieniężnym, udało przygotować podarunki świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Tym razem przygotowano upominki dla starszej pani oraz dla mamy samotnie wychowującej dwoje nastoletnich dzieci. W paczkach świątecznych znalazły się między innymi obuwie i odzież, biurko szkolne, poduszki i kołdry, ciepły koc, naczynia a także środki czystości i artykuły spożywcze oraz kosmetyki i trochę słodkości dla dzieci.

Dziękujemy serdecznie za kolejną udaną akcję zrealizowaną w ramach inicjatywy „Bardziej Odpowiedzialni”!

Zespół Koordynacyjny

Pracowniczej Akcji Społecznej "Bardziej Odpowiedzialni"

 

paczki 2021

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

KOMUNIKAT


w Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. zo.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zakażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników oraz klientów ZWiK Police podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki.

 

Zmiany polegają na wprowadzeniu bezpośredniej obsługi klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty z właściwym pracownikiem Spółki.  Wizytę można umówić e-mailowo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:

-   

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki:

tel. 91 42-41-323

 

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów:

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 

 • informacje dotyczące jakości wody:

tel. 91 42-41-327

 

 

Uwaga: zaznaczamy, że po przybyciu na umówione spotkanie należy przestrzegać obostrzeń sanitarnych w tym zakrywania ust i nosa.

 

Wszelkie dokumenty można dostarczać również za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Awarie należy zgłaszać niezmiennie na czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu:

tel. 994

 

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania.

 

Zaznaczmy również, że w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku przedłużone zostaje zawieszenie przyjmowania i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

 

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec zmianie, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość

1 grudnia 2021 r.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT
w sprawie zamknięcia kasy 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wpłat należy dkonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych.

Podkreślamy, że okres na ktory zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.

Przepraszamy za utrudnienia.

Police, 1.12.2021 r.

____________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany zasad obsługi interesantów przez pracowników Działu Techniczno-Inwestycyjnego, Moderniacji i Remontów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w związku z trwającym obecnie szczytem sezonu realizacji prac inwestycyjnych i dużym wzrostem ilości składnych przez klientów Spółki wniosków dotyczących wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci, uzgadniania dokumentacji technicznych, odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych a także z uwagi na czasowe absencje pracowników wynikające z trwającej w całym kraju epidemii koronawirusa, w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku zmianie ulegną zasady obsługi interesantów przez pracowników Działu Techniczno-Inwestycyjnego, Modernizacji i Remontów.


W celu usprawnienia prac związanych z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci, uzgadnianiem dokumentacji technicznej, realizacją procedur odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Techniczno-Inwestycyjnego, Modernizacji i Remontów pod nr tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318 możliwy będzie jedynie we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Dyrektor ds. Technicznych

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT
w sprawie podpisania umowy dotyczącej realizacji zadania
pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) – Etap I"

Ostatnie trzy lata to dla Spółki czas bardzo intensywnych prac związanych m.in. z przedsięwzięciem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza, dlatego też przyjemnie jest nam poinformować mieszkańców Gminy Police, że w dniu 26 marca 2021 roku w siedzibie ZWiK Police Sp. z o.o. zawarta została umowa o roboty budowlane na realizacje przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) – Etap I”.

Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym została spółka  Musing Bud Spółka z o.o. Sp. K. z siedzibą w Szczecinie.
Wartość umowy netto 12 100 000,00 zł

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT
w sprawie postępów realizacji zadania
pn. „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach na Mścięcinie”


W związku z realizacją przedsięwzięcia przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin realizowanego przez Powiat Policki informujemy, że obecnie jest budowany kolejny odcinek sieci magistralnej o długości 1,5 km zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę wraz z układem zasuw i hydrantów. Budowany odcinek jest ostatnim etapem realizowanego od 2018 roku przez ZWiK Police Sp. z o.o. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach na Mścięcinie”.

Całe przedsięwzięcie zostało przez Spółkę przyjęte do realizacji w celu zaspokojenia i ustabilizowania zapotrzebowania w wodę pitną powiększającej się z roku na rok miejscowości.

W roku 2018 wykonano koncepcję rozwoju sieci wodociągowej w miejscowości Przęsocin, w której zostały określone między innymi  kierunki rozwoju miejscowości oraz potrzeby zaopatrzenia miejscowości w wodę pitną i wodę p.poż.

W latach 2018-2019 wykonano i odebrano dokumentację projektową, wykonawczą i kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich etapów przebudowy sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę. Wykonano również koncepcję modernizacji systemu sterowania pompownią zaopatrującą w wodę miejscowość Przęsocin a także przeprowadzono jej kompleksową modernizację. Wykonano także pierwsze 140 m sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin wraz z układem zasuw i hydrantów, koordynując przywołane zadanie z Powiatem Polickim realizującym pierwszy etap przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin.

W roku 2020 wykonano kolejne 655 m sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin, od pompowni w Mścięcinie do km 1515 wg proj. Przebudowy Połączenia Drogowego Police-Szczecin wraz z układem zasuw i hydrantów tj.

Wartość całego zadania netto 1 549 485,56 zł

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT
w sprawie informacji na temat ilości rocznego poboru wody
do celów wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


W związku z wpływającymi do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wnioskami od Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców oraz innych podmiotów zarządzających w imieniu właścicieli i/lub mieszkańców lokalami/mieszkaniami informacji w sprawie rocznej ilości poboru wody informujemy , że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uzyskanie ww. informacji wymaga od ww. podmiotów pozyskania od właścicieli i/lub mieszkańców lokali/mieszkań pisemnej zgody na udostępnienie danych, o których jest mowa powyżej.

Reasumując aby Wspólnota Mieszkaniowa, Zarządca oraz innym podmiot mógł otrzymać informacje o rocznej ilości poboru wody dla lokalu/mieszkania w Gminie Police jest zobowiązany dostarczyć do siedziby ZWiK Police Sp. z o.o. pisemny wniosek  wraz z pisemną zgodą właścicieli i/lub mieszkańców na wzorze, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Zaznaczamy, że do czasu wykonania przywołanego powyżej obowiązku przez Wnioskodawcę Spółka nie będzie mogła przekazać jakichkolwiek danych.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Księgowości i Rozliczeń tel. 91 42 41 323.

 

Wzór oświadczenia zgody na udostępnienie danych osobowych

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat Pracowniczej Akcji Społecznej
„Bardziej Odpowiedzialni”


Szanowni Pracownicy ZWiK Police Sp. z o.o.,
informujemy, że w bieżącym roku dzięki Waszej bezinteresowności oraz działającej w Spółce od 2019 roku Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” i zebranym w ramach tej inicjatywy środkom pieniężnym, ponownie udało się udzielić pomocy finansowej osobom potrzebującym. W tym roku pomogliśmy chłopcu choremu na SMA oraz przygotowaliśmy podarunki świąteczne dla dwojga podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
Dziękujemy serdecznie za Państwa bezinteresowność, hojność, zaangażowanie i współpracę przy realizacji Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni”. Napełnia nas radością i dumą fakt, że Pracownicy ZWiK Polic Sp. z o.o. kolejny już raz pokazują, że mają otwarte serca i rozumieją potrzeby ludzi.


Dziękujemy i liczymy na Was w Nowym Roku!

Zespół Koordynacyjny
Pracowniczej Akcji Społecznej "Bardziej Odpowiedzialni"

 akcja pracownicza 2020

 

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK oraz klientów podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług w okresie od 04  do  31 stycznia 2021 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki. Zmiany będą polegały na  zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz realizowaniu  wszelkich spraw jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.


Terminy dyżurów, numery telefonów oraz adresy:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki:

tel. 91 42-41-323

 

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów:

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 

 • informacje dotyczące jakości wody:

tel. 91 42-41-327

 

 • rezliazacja zleceń na dostawę wody beczkowozem:

  tel. 91 42-41-324

 • zgłaszanie awarii 7 dni w tygodniu przez całą dobę

tel. 994


Wszelkie dokumenty można dostarczać za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu minimalnych obsad pracowniczych ZWiK Police Sp. z o.o.

Zaznaczmy również, że w okresie od 04  do  31 stycznia 2021 roku wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych. W przywołanym okresie zawiesza się także przyjmowanie i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia


4 stycznia 2021 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. Zakałd Wodociagów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. będzie nieczynny. Wszelkie awarie należy zgłaszać na bezpłatny nr 994.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK oraz klientów podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 16 grudnia do  31 grudnia 2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki. Zmiany będą polegały na  zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz realizowaniu  wszelkich spraw jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.


Terminy dyżurów, numery telefonów oraz adresy:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7:00-15:00

tel. 91 42-41-323

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-15:00

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 • informacje dotyczące jakości wody: poniedziałek i piątek w godz. 7:00-9:00

tel. 91 42-41-327

 • rezliazacja zleceń na dostawę wody beczkowozem: codziennie w godz. 7:00-15:00

  tel. 726-100-147

 • zgłaszanie awarii 7 dni w tygodniu przez całą dobę

tel. 994


Wszelkie dokumenty można dostarczać za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu minimalnych obsad pracowniczych ZWiK Police Sp. z o.o.

Zaznaczmy również, że w okresie od 16 grudnia do  31 grudnia 2020 roku wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych. W przywołanym okresie zawiesza się także przyjmowanie i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia


8 grudnia 2020 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK oraz klientów podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 9 grudnia do  15 grudnia 2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki. Zmiany będą polegały na  zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz realizowaniu  wszelkich spraw jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.


Terminy dyżurów, numery telefonów oraz adresy:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7:00-15:00

tel. 91 42-41-323

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-15:00

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 • informacje dotyczące jakości wody: poniedziałek i piątek w godz. 7:00-9:00

tel. 91 42-41-327

 • rezliazacja zleceń na dostawę wody beczkowozem: codziennie w godz. 7:00-15:00

  tel. 726-100-147

 • zgłaszanie awarii 7 dni w tygodniu przez całą dobę

tel. 994


Wszelkie dokumenty można dostarczać za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu minimalnych obsad pracowniczych ZWiK Police Sp. z o.o.

Zaznaczmy również, że w okresie od 09 grudnia do  15 grudnia 2020 roku wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych. W przywołanym okresie zawiesza się także przyjmowanie i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia


8 grudnia 2020 r.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK oraz klientów podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 2 grudnia do  8 grudnia 2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki. Zmiany będą polegały na  zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz realizowaniu  wszelkich spraw jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.


Terminy dyżurów, numery telefonów oraz adresy:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7:00-15:00

tel. 91 42-41-323

 

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-15:00

 

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 

 • informacje dotyczące jakości wody: poniedziałek i piątek w godz. 7:00-9:00

tel. 91 42-41-327

 

 • rezliazacja zleceń na dostawę wody beczkowozem: codziennie w godz. 7:00-15:00

  tel. 726-100-147

 • zgłaszanie awarii 7 dni w tygodniu przez całą dobę

tel. 994

 


Wszelkie dokumenty można dostarczać za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu minimalnych obsad pracowniczych ZWiK Police Sp. z o.o.

Zaznaczmy również, że w okresie od 02 grudnia do  08 grudnia 2020 roku wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych. W przywołanym okresie zawiesza się także przyjmowanie i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia


2 grudnia 2020 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK oraz klientów podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 03 listopada do  16 listopada 2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki. Zmiany będą polegały na  zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz realizowaniu  wszelkich spraw jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.


Terminy dyżurów, numery telefonów oraz adresy:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki: każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00

tel. 91 42-41-323

 

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godziny 8:00 do godz. 15:00

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 

 • informacje dotyczące jakości wody: każdy poniedziałek i piątek od godz. 7:00 do godz. 9:00

tel. 91 42-41-327

 

 • rezliazacja zleceń na dostawę wody beczkowozem: 7 dni w tygodniu przez całą dobę

tel. 994

 


Wszelkie dokumenty można dostarczać za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu minimalnych obsad pracowniczych ZWiK Police Sp. z o.o.

Zaznaczmy również, że w okresie od 03 listopada do  16 listopada 2020 roku wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych. W przywołanym okresie zawiesza się także przyjmowanie i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Informujemy także, że od 03 do 16 listopada 2020 r. nie będą dokonywane odczyty wodomierzy a pobrana woda i odprowadzone ścieki będą rozliczane na podstawie faktur ryczałtowych.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia
02 listopada 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Informujemy, że w dniach od 29 października 2020 r. (czwartek) do 6 listopada 2020 r. (piątek) kasa Spółki będzie nieczynna.

Przepraszamy za utrudnienia.

Police, 28 października 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Informujemy, że w związku z dezynfekcją budynku w dniu 2 października 2020 r. (piątek), w godzinach 13:30-15:00 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. będzie nieczynny. Wszelkie awarie można zgłaszać na bezpłatny  nr  tel. 994, czynny całą dobę.

Przepraszamy za utrudnienia.

Police, 1 października 2020

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek)  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. będzie nieczynny. Wszelkie awarie można zgłaszać na bezpłatny  nr  tel. 994, czynny całą dobę.

Przepraszamy za utrudnienia.

_______________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                 GASZYN CHALLENGE

Gaszyn Challenge, idea jest prosta:

- zrobić 10 pompek lub przysiadów,

- nagrać film z wykonanego wyzwania,

- wpłacić pieniądze na rzecz chorego dziecka,

- nie zapomnieć nominować innych.

ZWiK Police Sp. z o.o. przyjął wyzwanie i je wykonał na co dowodem jest nagranie załączone do niniejszej informacji, a teraz to co w Gaszyn Challenge jest najlepsze, dzięki wykonanemu wyzwaniu pomożemy małemu Frankowi.

W ZWiK Police zatrudnionych jest 85 osób więc rachunek jest prosty, a pieniążki lecą Franek do Ciebie.

Pozdrawiamy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

ZWiK Police Sp. z o.o.

Uwaga!

Z uwagi na to, że zbiórka pieniędzy na leczenie Franka Kępy zakończyła się przed dniem dokonania przelewu, zadecydowano o przekazaniu wsparcia finansowego zebranego w ramach akcji Gaszyn Challenge na leczenie dwuletniego Stefana Zgiep chorego na krytyczną stenozę aortalną z dysfunkcją lewej komory serca i wadą zastawki mitralnej.

Obu chłopcom życzymy dużo zdrowia!

 

                                                             _______________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01 lipca 2020 roku  przestanie działać strona internetowa www.zwik.police.pl. Jednocześnie wskazujemy, że  oficjalny adres strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. to: zwikpolice.pl (bez kropki pomiędzy zwik i police).

Police 24 czerwca 2020 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem od dnia 08 czerwca 2020 roku  do odwołania wprowadza się zmiany w obsłudze klientów Spółki.


Zmiany polegają na wprowadzeniu obsługi klientów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z właściwym pracownikiem Spółki.  Wizytę można umówić e-mailowo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie:

 • sekretariat:   tel. 91 42 41 310, 91 42 41 311,
 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz  rozliczeń za wodę i ścieki:  tel. 91 42-41-323,
 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318.
 • informacje dotyczące jakości wody:  tel. 91 42-41-327,
 • zgłaszanie awarii:  994 lub 91 424 13 28.


Wszelkie dokumenty można dostarczać również za pośrednictwem usług pocztowych na adres:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jednocześnie przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa wynikającym wprost z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Informujemy, że pracownik Spółki ma prawo odmówić obsługi osobie, która tego obowiązku nie dopełni.


Police, 06 czerwca 2020 r.

 _______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem w okresie

od dnia 01 czerwca 2020 roku do dnia 05 czerwca  2020 roku utrzymuje czasowe zmiany w obsłudze klientów Spółki.


Zmiany polegają na czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Spółki, wszelkie sprawy w przywołanym okresie będą realizowane jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. telefon, e-mail  lub przy wykorzystaniu usług pocztowych.

Numery kontaktowe do ZWiK Police Sp. z o.o.: telefony ogólne: 91 42 41 310, 91 42 41 311, telefony alarmowe: 994,  91 312 31 45 lub 91 424 13 28. Ogólny adres e-mail do ZWiK Police Sp. z o.o.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pozostałe numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.zwik.police.pl.

Wszelkie dokumenty, które muszą zostać złożone w oryginale lub pod którym klient musi złożyć swój podpis prosimy przesyłać do Spółki przy wykorzystaniu usług pocztowych.

W nadzwyczajnych sytuacjach będzie możliwy kontakt bezpośredni miedzy klientami Spółki a jej pracownikami przy czym każda taka sytuacja będzie analizowana oddzielnie (telefonicznie) przez pracowników ZWiK Police Sp. z o.o. i to od ich oceny będzie zależała decyzja.


Jednocześnie informujemy, że od dnia 08 czerwca 2020 roku obsługa klientów zostanie wznowiona przy jednoczesnym zachowaniu szczególnych warunków ostrożności. Dlatego też każda osoba przed przybyciem do ZWIK Police Sp. z o.o. będzie zobowiązana do telefonicznego lub e-mailowego umówienia wizyty z właściwym pracownikiem Spółki. Dane teleadresowe zostały przywołane powyżej. Podkreślamy, że tylko umówieni telefonicznie lub e-mailowo klienci będą obsługiwani w siedzibie Spółki.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany w obsłudze klientów ZWiK Police Sp. z o.o.  może ulec zmianie o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.

Police, 29 maja 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem wydłuża się  czasowe zmiany w wykonywaniu usług w ramach zleceń zewnętrznych


Zmiany polegają na czasowym zawieszeniu w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. przyjmowania i wykonywania przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez właściwych  pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.


30 kwietnia 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem

w okresie od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 31 maja  2020 roku utrzymuje czasowe zmiany w obsłudze klientów Spółki.


Zmiany polegają na czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Spółki, wszelkie sprawy w przywołanym okresie będą realizowane jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. telefon, e-mail  lub przy wykorzystaniu usług pocztowych.

Numery kontaktowe do ZWiK Police Sp. z o.o.: telefony ogólne: 91 42 41 310, 91 42 41 311, telefony alarmowe: 994,  91 312 31 45 lub 91 424 13 28. Ogólny adres e-mail do ZWiK Police Sp. z o.o.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pozostałe numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.zwik.police.pl.

Wszelkie dokumenty, które muszą zostać złożone w oryginale lub pod którym klient musi złożyć swój podpis prosimy przesyłać do Spółki przy wykorzystaniu usług pocztowych.

W nadzwyczajnych sytuacjach będzie możliwy kontakt bezpośredni miedzy klientami Spółki a jej pracownikami przy czym każda taka sytuacja będzie analizowana oddzielnie (telefonicznie) przez pracowników ZWiK Police Sp. z o.o. i to od ich oceny będzie zależała decyzja.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany w obsłudze klientów ZWiK Police Sp. z o.o.  może ulec zmianie o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.


30 kwietnia 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT DODATKOWY


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na zmianę sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 07 kwietnia do  30 kwietnia 2020 roku zmianie ulega również adres e-mail na który należy kierować zlecenia zewnętrzne na usługę wodociągowo-kanalizacyjną wymagającą natychmiastowej interwencji.

W przywołanym okresie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 ww. zlecenia należy kierować na adres Dyrektora ds. Eksploatacji, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zaznaczamy, że to Dyrektor ds. Eksploatacji po analizie charakteru zlecenia podejmuje decyzję o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia. W pozostałe dni tygodnia i godziny zlecenia należy kierować jak dotychczas pod numer alarmowy 994 lub numer 91 31 75 779, które są czynne całą dobę.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia

06 kwietnia 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 07 kwietnia do  30 kwietnia 2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki.

Zmiany będą polegały na czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Spółki, wszelkie sprawy w przywołanym okresie będą realizowane jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.

Terminy dyżurów telefonicznych:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz  rozliczenia za wodę i ścieki: każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00
  tel. 91 42-41-323
 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: każdy wtorek i czwartek od godz. 8:00 do godz. 15:00
  tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318
 • 9informacje dotyczące jakości wody: każdy poniedziałek i piątek od godz. 7:00 do godz. 9:00
  tel. 91 42-41-327
 • zgłaszanie awarii: 7 dni w tygodniu przez całą dobę tel. 994


Wszelkie dokumenty można dostarczaćza pośrednictwem usług pocztowych na adres:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. zo.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu epidemii na terenie kraju.

Informujemy także, że od 07 do 30 kwietnia 2020 r. nie będą dokonywane odczyty wodomierzy a pobrana woda i odprowadzone ścieki będą rozliczane na podstawie faktur ryczałtowych.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.


Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy
06 kwietnia 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem przedłuża zmiany w obsłudze klientów Spółki.

Zmiany będą polegały na czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników w Spółki okresie od 24 marca 2020 roku do 06 kwietnia 2020 roku. Wszelkie sprawy w przywołanym okresie będą realizowane jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. telefon, e-mail  lub przy wykorzystaniu usług pocztowych.

Numery kontaktowe do ZWiK Police Sp. z o.o.: sekretariat: 91 42 41 310, 91 42 41 311, telefony alarmowe: 994,  91 312 31 45 lub 91 424 13 28. Ogólny adres e-mail do ZWiK Police Sp. z o.o.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pozostałe numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.zwik.police.pl.

Wszelkie dokumenty, które muszą zostać złożone w oryginale lub pod którym klient musi złożyć swój podpis, prosimy przesyłać do Spółki przy wykorzystaniu usług pocztowych.

W nadzwyczajnych sytuacjach będzie możliwy kontakt bezpośredni miedzy klientami Spółki a jej pracownikami przy czym każda taka sytuacja będzie analizowana oddzielnie (telefonicznie) przez pracowników ZWiK Police Sp. z o.o. i to od ich oceny będzie zależała decyzja.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany w obsłudze klientów ZWiK Police Sp. z o.o.  może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.


20 marca 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem w okresie od dnia 17 marca 2020 roku do dnia 30 marca 2020 roku wprowadza czasowe zmiany w wykonywaniu usług w ramach zleceń zewnętrznych.

Zmiany będą polegały na czasowym zawieszeniu przyjmowania i wykonywania przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez właściwych  pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.


17 marca 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że służby techniczne Spółki w ostatnich dniach zaobserwowały znaczny wzrost ilości artykułów higienicznych w instalacjach kanalizacji sanitarnej, co grozi poważnymi awariami w postaci zatorów sieci kanalizacyjnej oraz wielogodzinnym unieruchomieniem zestawów pompowych w przepompowniach ścieków.


ZWiK Police Sp. z o.o. APELUJE do mieszkańców Gminy Police o niewrzucanie do kanalizacji, w tym do muszli, zużytych artykułów higienicznych w postaci: nawilżanych chusteczek, rękawiczek, gazików, chusteczek antybakteryjnych oraz pozostałych materiałów higienicznych i dezynfekcyjnych.

_______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem
w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 23 marca 2020 roku
wprowadza czasowe zmiany w obsłudze klientów Spółki


Zmiany będą polegały na czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Spółki, wszelkie sprawy w przywołanym okresie będą realizowane jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. telefon, e-mail lub przy wykorzystaniu usług pocztowych.

Numery kontaktowe do ZWiK Police Sp. z o.o.: telefony ogólne: 91 42 41 310, 91 42 41 311, telefony alarmowe: 994,  91 312 31 45 lub 91 424 13 28. Ogólny adrese-mail do ZWiK Police Sp. z o.o.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pozostałe numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.zwik.police.pl.

Wszelkie dokumenty, które muszą zostać złożone w oryginale lub pod którym klient musi złożyć swój podpis prosimy przesyłać do Spółki przy wykorzystaniu usług pocztowych.

W nadzwyczajnych sytuacjach będzie możliwy kontakt bezpośredni miedzy klientami Spółki a jej pracownikami, przy czym każda taka sytuacja będzie analizowana oddzielnie (telefonicznie) przez pracowników ZWiK Police Sp. z o.o. i to od ich oceny będzie zależała decyzja.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany w obsłudze klientów ZWiK Police Sp. z o.o.  może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.


12 marca 2020 r.

pdf Komunikat

_______________________________________________________________________________________________________


Komunikat w sprawie działań ekologicznych w ZWiK Police Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, iż począwszy od 2020 roku Spółka w korespondencji z Klientami będzie wykorzystywała ekologiczny papier pochodzący z recyklingu. Papier wykonany jest w 100% z makulatury, z najwyższą dbałością o środowisko. W procesie jego produkcji nie używa się wybielaczy optycznych oraz związków chloru, w związku z czym papier charakteryzuje się lekko szarym odcieniem. Mając powyższe na uwadze prosimy o wyrozumiałość i nie wyciąganie pochopnych wniosków wynikających np. z koloru papieru. Działanie Spółki podyktowane jest tylko i wyłącznie dbałością o środowisko naturalne.

Przy tej okazji ponownie zachęcamy Państwa, jeżeli nie podjęli Państwo jeszcze takiej decyzji, do skorzystania z nowej usługi, tzw. e-faktura. E-faktura to swobodny dostęp do dokumentów z każdego miejsca, łatwość przechowywania, przeglądania i porównywania, wystarczy niewielka ilość miejsca na dysku komputera aby odbiorca mógł archiwować faktury z wielu miesięcy oraz lat. Korzystanie z usługi e-faktury to również działanie proekologiczne.

 

_______________________________________________________________________________________________________


Komunikat Pracowniczej Akcji Społecznej

„Bardziej Odpowiedzialni”

Szanowni Pracownicy ZWiK Police Sp. z o.o.,

informujemy, że w bieżącym roku dzięki Waszej bezinteresowności oraz działającej w Spółce od tego roku Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” i zebranym w ramach tej inicjatywy środkom pieniężnym, udało się przygotować specjalne paczki świąteczne zawierające artykuły codziennego użytku, a wynikające ze zgłoszonych potrzeb, dla dwojga podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach- dla Pani Krystyny i Pana Lecha (zdjęcie świątecznych podarków zamieściliśmy poniżej).

Za Państwa bezinteresowność, hojność, zaangażowanie i współpracę przy realizacji Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” prosimy przyjąć serdeczne słowa podziękowania. Napełnia nas radością i dumą fakt, że Pracownicy ZWiK Polic Sp. z o.o. mają gorące serca i rozumieją potrzeby ludzi. Paczki, które otrzymali Pani Krystyna i Pan Lech to coś więcej, niż pomoc materialna. To znak, że są dla kogoś ważni bo ktoś w nich uwierzył.

Zespół Koordynacyjny

Pracowniczej Akcji Społecznej "Bardziej Odpowiedzialni"

paczki Kopia

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN

ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 30.08.2020 R.

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) w dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronach ZWiK Police zamieściła Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. Zaznaczamy, że poniższe ceny za wodę i ścieki nie zawierają dopłat Gminy Police na rok 2020. W przypadku podjęcia przez Gminę Police decyzji o kontynuowaniu programu dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na rok 2020, mieszkańcy Gminy Police zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie.

Ceny za wodę i ścieki oraz opłatę abonamentową w okresie od 01.01.2020 roku do 30.08.2020 roku wynikające z wyżej wymienionej Decyzji będą wynosić:

 • za wodę 3,92 zł/ m3 brutto
 • za ścieki 9,83 zł/ m3 brutto
 • za opłatę abonamentową 6,08 zł/m-c brutto

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach lub Działem Księgowości i Rozliczeń spółki ZWiK Police Sp. z o.o.

Police, 06 grudnia 2019 r.

 _______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ABONAMENTOWEJ

W OKRESIE OD 31.08.2019 R. DO 31.12.2019 R.

W nawiązaniu do Komunikatu w sprawie wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  w okresie od 31.08.2019 r. do 31.12.2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że zmianie ulegnie również opłata abonamentowa, która w okresie od dnia 31.08.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. będzie wynosić 6,08 zł brutto /m-c.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Księgowości i Rozliczeń spółki ZWiK Police Sp. z o.o.

 _______________________________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEGO ZWIK POLICE SP. Z O.O.

 

Szanowni Państwo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01 lipca 2019 r. została uruchomiona nowa usługa tzw. e-faktura. W związku z powyższym zachęcamy Państwa, jeżeli nie podjęli Państwo jeszcze takiej decyzji, do skorzystania z nowej usługi, która jest rozwiązaniem efektywnym, proekologicznym oraz ekonomicznym. E-faktura to swobodny dostęp do dokumentów z każdego miejsca, łatwość przechowywania, przeglądania i porównywania, wystarczy niewielka ilość miejsca na dysku komputera aby odbiorca mógł archiwizować faktury z wielu miesięcy oraz lat. W przypadku faktury papierowej po kliku latach liczba przechowywanych dokumentów sięga od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk, co wymaga wygospodarowania odpowiedniej ilości miejsca w naszych szafach. E-faktury to również działanie proekologiczne, Prezes Fundacji Nasza Ziemia wskazuje, że jeśli wszystkie faktury w Polsce wystawialibyśmy na papierze z pierwotnej celulozy, to podczas jego produkcji zanieczyszczeniu ulegałoby ponad 6,5 miliarda litrów wody i zużywane byłoby około 120 milionów kilowatogodzin energii elektrycznej (czyli tyle, ile rocznie potrzebuje 58 tysięcy gospodarstw domowych). Ponadto zakłada się, że aby wydrukować obecną liczbę wystawianych w Polsce papierowych faktur konieczne jest przetworzenie ponad 250 tys. drzew.

Mając powyższe na uwadze zachęcamy Państwa do wypełnienia i odesłania na adres Spółki załączonego do niniejszego komunikatu oświadczenia, w którym wyrażą Państwo zgodę na przystąpienie do nowej usługi. Wypełnione oświadczenie można dostarczyć osobiście do Sekretariatu Spółki p. 206, przesłać tradycyjną pocztą na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wówczas przy podpisaniu zmiany do umowy przedłożą państwo oryginał oświadczenia. Po otrzymaniu Państwa zgody pracownicy ZWiK Police Sp. z o.o. przygotują niezbędne zmiany do Umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i zaproszą, w dogodnym dla Państwa terminie, do ich podpisania w siedzibie Spółki.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Księgowości i Rozliczeń p.219, tel. 91-42-41-323, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

pdfDruk oświadczenia

_______________________________________________________________________________________________________


NIE DOPUSZCZAJMY DO NISZCZENIA URZĄDZEŃ ZAMGŁAWIAJĄCYCH - APEL ZWiK POLICE

Niestety od dnia zainstalowania pierwszych urządzeń zamgławiających na terenie Gminy Police, które mają ułatwić Mieszkańcom Polic znoszenie letnich upałów, dochodzi do aktów wandalizmu i niszczenia urządzeń. Na początku dochodziło do zatykania otworów zasilających oraz celowego wyłamywania dysz, z kolei obecnie dochodzi do ich kradzieży. Ponadto w ostatnim czasie doszło również do zniszczenia betonowej donicy służącej jako podstawa urządzenia.


W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców: nie bądźcie obojętni na chuliganów niszczących nasze wspólne mienie. Często wystarczy tylko jeden telefon, aby ukrócić a następnie ukarać winnych dewastacji mienia, które służy nam wszystkim. Dlatego jeśli jesteście świadkami wandalizmu, poinformujcie o tym służby: Policję, Straż Miejską lub ZWiK Police.
Niestety, jeżeli  powyższe praktyki nie zostaną zaprzestane ZWiK Police rozważy wycofanie w tym roku urządzeń z eksploatacji. 

DBAJMY O NASZE WSPÓLNE MIENIE ABY SŁUŻYŁO NAM JAK NAJDŁUŻEJ!

 _______________________________________________________________________________________________________


ZAMGŁAWIACZE NA TERENIE GMINY POLICE

14 czerwca bieżącego roku Zakład Wodociagów i Kanalizacji Police Sp z o.o. ruszył  z projektem instalowania na terenie Gminy Police zamgławiaczy, które mają ułatwić Mieszkańcom Polic znoszenie letnich upałów.

W przyszłości planujemy montaż kolejnych urządzeń zamgławiających, dlatego też ponownie zachęcamy Mieszkańców Gminy Police do zgłaszania propozycji lokalizacji, w których mogłyby stanąć takie urządzenia. Propozycje można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Zaznaczamy jednocześnie, że nadesłane propozycje będą rozpatrywane pod kątem ruchu pieszego w danym miejscu oraz dostępu do źródła wody.

Podkreślamy również, że przywołany e-mail służy tylko i wyłącznie do składania propozycji lokalizacji urządzeń zamgławiających, dlatego też inne przesyłane na ww. adres informacje nie będą przez Spółkę rozpatrywane.


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN

ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI W OKRESIE OD 31.08.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) w dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronach ZWiK Police zamieściła decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. W uzasadnieniu ww. decyzji organ zatwierdzający uznał, że przedłożone przez Spółkę ceny taryfowe cyt.: „(…) zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki (…)”. Jednoczenie informujemy,
że Gmina Police kontynuuje program dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na rok 2019.

Ceny za wodę i ścieki w okresie od 31.08.2019 roku do 31.12.2019 roku po dopłatach, które zostały zatwierdzone przez Radę Miejską w Policach będą wynosiły:

za wodę 3,62 zł brutto za 1 m3

za ścieki 8,53 zł brutto za 1 m3

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach lub Działem Księgowości i Rozliczeń spółki ZWiK Police Sp. z o.o.


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN

ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI W OKRESIE OD 01.07.2019 R. DO 30.08.2019 R.

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) w dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronach ZWiK Police zamieściła decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. W uzasadnieniu ww. decyzji organ zatwierdzający uznał, że przedłożone przez Spółkę ceny taryfowe cyt.: „(…) zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki (…)”. Jednoczenie informujemy, że Gmina Police kontynuuje program dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na rok 2019.

Ceny za wodę i ścieki w okresie od 01.07.2019 roku do 30.08.2019 roku po dopłatach, które zostały zatwierdzone przez Radę Miejską w Policach będą wynosiły:

za wodę 3,33 zł brutto za 1 m3

za ścieki 8,13 zł brutto za 1 m3

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach lub Działem Księgowości i Rozliczeń spółki ZWiK Police Sp. z o.o.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police informuje, że od dnia 14 czerwca bieżącego roku ruszyliśmy  z projektem instalowania na terenie Gminy Police zamgławiaczy, które mamy nadzieję, ułatwią Mieszkańcom Polic znoszenie letnich upałów.

Pierwsze trzy zamgławiacze zostały zainstalowane na pasażu pomiędzy ul. Przyjaźni a ul. Wyszyńskiego oraz w pobliżu Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie: Filia Nova w rejonie skrzyżowania ul. Bankowej z ul. Wyszyńskiego. Kolejne dwa w najbliższym czasie zostaną zainstalowane na Skwerze Jana Pawła II.

W przyszłości planujemy montaż kolejnych urządzeń zamgławiających dlatego też ponownie zapraszamy Mieszkańców Gminy Police do zgłaszania propozycji lokalizacji, w których mogłyby stanąć kolejne urządzenia. Propozycje można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zaznaczamy że nadesłane propozycje będą rozpatrywane pod kątem ruchu pieszego w danym miejscu oraz dostępu do źródła wody. Podkreślamy również, że przywołany e-mail służy tylko
i wyłącznie do składania propozycji lokalizacji urządzeń zamgławiających dlatego też inne przesyłane na ww. adres informacje nie będą przez Spółkę rozpatrywane.


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN

ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) w dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronach ZWiK Police zamieściła decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. W uzasadnieniu ww. decyzji organ zatwierdzający uznał, że przedłożone przez Spółkę ceny taryfowe cyt.: „(…) zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki (…)”. Jednoczenie informujemy, że Burmistrz Polic podjął decyzję o kontynuacji przez Gminę Police dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na rok 2019. Uchwała w sprawie dopłat do wody i ścieków na pierwsze półrocze 2019 roku zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Policach przez Burmistrza Polic na sesji w dniu 22 stycznia 2019 roku.

Ceny za wodę i ścieki w okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku w przypadku zatwierdzenia dopłat przez Radę Miejską w Policach będą wynosiły:

za wodę 3,33 zł brutto za 1 m3

za ścieki 8,13 zł brutto za 1 m3

Oznacza to, że ceny jakie zapłaci odbiorca wody i dostawca ścieków na terenie Gminy Police w pierwszym półroczu 2019 roku pozostaną na tym samym poziomie co w całym roku 2018.

Z uwagi na fakt, iż uchwała o dopłaty do ceny wody i ścieków będzie przedstawiona Radzie Miejskiej w Policach w dniu 22 stycznia 2019 roku część mieszkańców może otrzymać faktury za świadczone przez ZWiK Police Sp. z o.o. usługi nie uwzględniające ww. dopłat. W takich przypadkach wystawione faktury zostaną skorygowane w przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Policach uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach


KOMUNIKAT

CENY TARYFOWE ZA WODĘ I ŚCIEKI NA OKRES TRZECH KOLEJNYCH LAT

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) zamieszcza decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. W uzasadnieniu ww. decyzji organ zatwierdzający uznał, że przedłożone przez Spółkę ceny taryfowe cyt.: „(…) zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki (…)”.

Niemniej informujemy, że Zarząd Spółki ZWiK Police Sp. z o.o. oraz Urząd Miejski w Policach prowadzą zintensyfikowane prace, których celem jest ustanowienie dopłat przez Gminę Police do taryf na rok 2019, 2020 oraz 2021. Celem dopłat jest zminimalizowanie skutków zmian cen taryfowych dla mieszkańców Gminy Police w przywołanym okresie, co będzie oznaczać obniżenie cen taryfowych z korzyścią dla odbiorców. Ostateczne wyniki uzgodnień zostaną przekazane mieszkańcom Gminy w komunikacie wydanym w miesiącu grudniu bieżącego roku, kiedy to Spółka przekaże odbiorcom usług informację o wysokości opłat za wodę i ścieki, która będzie obowiązywała w 2019 roku.

Police, 27 sierpnia 2018 r.

pdf Decyzja nrSZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

pdf Uchwała nr XLIII/423/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków


ZWiK Police SP. z o.o. informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. została zawarła umowa o świadczenie usług pomiędzy Gminą Police a  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police.

Skargi na sposób wykonywania powierzonych zadań można składać za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faxu: 91 317 00 15


 INFORMACJA O ZMIANIE SPOSOBU ZALICZANIA WPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW ZWIK POLICE Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadza jednolite zasady dotyczące sposobu zaliczania wpłat dokonywanych przez klientów ZWiK Police za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W związku z powyższym informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. Spółka będzie dokonywała zaliczania poszczególnych wpłat w taki sposób, aby każdą wpłatę klienta zaliczać na najstarszą zaległość, także w sytuacji, gdy w przelewie klient wskaże, że płaci za konkretną fakturę inną niż najstarsza.

Zaznaczamy że zgodnie z normami prawnymi zawartymi w kodeksie cywilnym, art. 451 dot. zaliczenia zapłaty § 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne oraz § 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.

Mając powyższe na uwadze, gdy klient (dłużnik) będzie miał kilka długów i w płatności wskaże, który dług chce spłacić, to ZWiK Police będzie korzystał z uprawnienia wskazanego w art. 451 § 1 zdanie drugie kodeksu cywilnego i dokonywał korekty do wskazania dłużnika poprzez zaliczenie na związane z tym długiem zaległe należności uboczne (wystawione noty odsetkowe) oraz na zalegające świadczenia główne (niezapłacone wcześniejsze faktury i noty odsetkowe), co będzie wskazywane przy kolejnej fakturze. Natomiast w przypadkach, gdy klient (dłużnik) dokonując płatności nie wskaże na jaki konkretnie dług dokonuje płatności, to ZWiK Police będzie zaliczał płatność na poczet najdawniej wymagalnego długu, zarówno co do należności głównej, jak i należności ubocznych, co będzie wskazywane przy kolejnej fakturze.

Reasumując, w związku z wprowadzeniem ww. zmian Spółka prezentuje Państwu projekt faktury w nowej szacie graficznej, która, poza wartością bieżącego rozliczenia, prezentuje również stan Państwa rozliczeń z wyszczególnieniem pozycji zaległości, bądź nadpłat. Kwota do zapłaty wskazana na przekazie obejmuje bieżące rozliczenie z uwzględnieniem zaległości, bądź nadpłat.

Police, styczeń 2018 r.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

-           sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczenia za wodę i ścieki: każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00

tel. 91 42-41-323

-        sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: każdy poniedziałek,  wtorek, czwartek i piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

-        informacje dotyczące jakości wody: każdy poniedziałek i piątek od godz. 7:00 do godz. 9:00

tel. 91 42-41-327

-        realizacja zleceń na dostawę wody beczkowozem- 7 dni w tygodniu od 7:00 do 15:00

tel. 726-100-147

-        zgłaszanie awarii: 7 dni w tygodniu przez całą dobę tel. 994

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem