Deklaracja dostępności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zwikpolice.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zwikpolice.pl.

Dostępność cyfrowa serwisu zwikpolice.pl

Data publikacji strony internetowej:  8 stycznia 2017 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji:       2 sierpnia 2019 r.

Oświadczenie o dostępności serwisu zwikpolice.pl sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny w dniu 19 września 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na dzień sporządzenia deklaracji obrazy nie posiadają alternatywnych opisów, część plików zamieszczonych na stronie nie jest dostępna cyfrowo, nie wszystkie funkcje serwisu osiągalne są za pomocą klawiatury. Spółka dokłada wszelkich starać aby wszystkie informacje zamieszczane na stronie były napisane w sposób prosty i zrozumiały z zachowaniem formatowania zgodnego z zasadami dostępności.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej a także skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy kierować  na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby spółki: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności jest Anna Grygorcewicz.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą część strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu w wnioskodawcą. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku

Siedziba spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. znajduje się w Policach przy ul. Grzybowej 50 (72-010 Police). Obok budynku znajduje się parking, na którym wyznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od strony ulicy Pułaskiego).

Wejście do budynku jest z poziomu gruntu, drzwi szerokie umożliwiające swobodny wjazd osobie na wózku. Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, kasa i laboratorium. Część pomieszczeń biurowych zlokalizowana jest na  I i II piętrze budynku, gdzie prowadzą wyłącznie schody (w budynku nie ma windy), jednak wszelkie sprawy można załawić na parterze budynku. Osoby mające trudności z poruszaniem się mogą skorzystać z dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. 

pdf Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem