pdf Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

pdf Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę na cele budowlane

pdf Wniosek o zmianę danych objętych umową/ zmianę umowy

pdf Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków- zmiana odbiorcy

pdf Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków- demontaż wodomierza

pdf Zgłoszenie do demontażu wodomierza głównego

pdf Oświadczenie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron-zmiana odbiorcy

pdf Oświadczenie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

pdf  Oświadczenie o akceptacji uruchomienia usługi faktury elektronicznej (e-faktury)

 

Wnioski o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków a także wnioski o zmianę danych czy rozwiązanie umowy należy składać w siedzibie ZWiK Police ul. Grzybowa 50 piętro, I pokój 219

 

pdf Wniosek o określenie warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej

pdf Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza określającego ilość bezpowrotnie zużytej wody

pdf Zgłoszenie do odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

pdf Zgłoszenie do odbioru-kontroli montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

pdf Zgłoszenie do odbioru-kontroli montażu wodomierza dodatkowego-podlicznika rejestrującego ilość zużytej wody/odprowadzonych ścieków

 

http://zwik.police.pl/images/pdf.gif Procedura wydawania warunków technicznych wraz ze wzorem umowy

http://zwik.police.pl/images/pdf.gif Procedura dokonywania zgłoszeń i odbiorów

 

http://zwik.police.pl/images/pdf.gif Regulamin odpłatnego przejęcia urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych

http://zwik.police.pl/images/pdf.gif Wniosek o odpłatne przejęcie urządzenia

http://zwik.police.pl/images/pdf.gif Protokół z negocjacji

http://zwik.police.pl/images/pdf.gif Umowa przekazania

 

Wnioski o określenie warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci, a także wnioski o uzgodnienie dokumentacji oraz wnioski o wydanie warunków na montaż dodatkowego wodomierza a takze zgłoszenia do odbioru należy składać w siedzibie ZWiK Police ul. Grzybowa 50, I piętro pokój 215

 

pdf Zlecenie wykonania usługi

pdf Zlecenie wynajmu cysterny z wodą

pdf Zlecenie na okazjonalną dostawę wody

Zlecenia wykonania usług należy składać w siedzibie ZWiK Police ul. Grzybowa 50, I piętro, pok 206 (sekretariat)

 

pdf Oświadczenie o akceptacji uruchomienia usługi e-faktura

Oświadczenia o akceptacji uruchomienia usługi e-faktura można składać w siedzibie ZWiK Police ul. Grzybowa 50, I piętro, pok 206 (sekretariat)

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULE INFORMACYJNE

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem